Home

Tehnično varovanje objektov

Tehnično varovanje različnih objektov je danes postalo nujno. Ponujamo tehnično varovanje za vse vrste objektov v sodelovanju s partnerji s pridobljeno licenco za opravljanje zasebnega varovanja. Na podlagi projekta vam v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju vgradimo naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so usklajene z zahtevami veljavnih evropskih standardov.

 

 

Poskrbite za varnost svojega doma z montažo video nadzornih sistemov, video domofonov in alarmnih sistemov.

Ponujamo tudi servis vseh pri nas vgrajenih naprav.

Proti požarni sistemi

Požari predstavljajo veliko nevarnost, zato je ključnega pomena, da jih pravočasno odkrijemo in učinkovito pogasimo. Zato imajo sistemi za odkrivanje in javljanje požara posebno vlogo v celotni organizaciji zagotavljanja požarne varnosti. Sistem za požarno javljanje je zasnovan tako, da nastanek požara avtomatsko zazna v najzgodnejši fazi. Tako pripomore k učinkovitosti gašenja požara in s tem nastanka večje gmotne škode ali ogrožanja človeških življenj.

Registracija delovnega časa

je praktična in enostavna rešitev za evidentiranje delovnega časa. Pridobite boljši vpogled v prisotnost na delu, poenostavite administracijski proces in povečate izkoriščenost delovnega časa. Zgolj evidenca prisotnosti ni dovolj. Postopek potrjevanja je na voljo, stopnjo uporabe pa določite sami.

POSLOVNI PARTNERJI